Föredrag och inspirationsbesök

Med utgångspunkt i mitt samhällsengagemang delar jag med mig av min resa och mina erfarenheter och drivkrafter som en okonvensionell entreprenör.

1. Min entreprenörsresa

hittills...

Många drömmer om eget företag. Det har aldrig gjort. Hör om hur jag ändå plötsligt fann mig själv bli entreprenör på heltid, i en bransch jag aldrig varit i kontakt med innan.

Hör om lärdomarna, utmaningarna, drivkrafterna, kunderna och glädjen! Dessutom om omställningen att starta ytterligare en verksamhet för att främja hållbar konsumtion.

Föredragets längd kan anpassar och jag avslutar gärna med frågestund. 

2. workshop:

Hur skapar vi ett hållbart samhällsklimat?

Vårt samhällsklimat är vår sociala livsmiljö och vi formar den tillsammans. Alla sammanhang där vi vistas påverkas av hur vi ser på och behandlar varandra. Detta är vad som driver mig som entreprenör.

Efter en introduktion får ni möjlighet att med vägledning reflektera och samtala kring några egenskaper såsom mod, respekt, hängivenhet och samarbete.

Om vi utvecklar dessa individuellt och gemenskamt kan vi skapa ett klimat som gynnar både effektivitet och vålmående och som dessutom bidrar till hela samhällets utveckling.  

3. Skolbesök

För olika årskurser

Tillsammans med eleverna förs samtal om entreprenörskap med samhällsfokus, hållbara lösningar och det samhällsklimat vi tillsammans skapar. 

Innehåll och nivå anpassas efter årskurs, era önskemål och tidsramar. Kan inkludera provåkning.

Exempel på innehåll:

  • Förskoleklass till åk 3 -Fokus på poden, hållbara resvanor och hur vi är mot varandra
  • Åk 4 till 7 -Fokus på hållbara val, att förverkliga idéer och hur vi kan delta i samhällsförändring genom hur vi är mot oss själva och varandra
  • Åk. 8 till Gymnasiet år 3 -Fokus på socialt entreprenörskap, hur vi skapar ett hållbart samhällsklimat och ungdomars fantastiska förändringskraft

Varmt välkomna att höra av er och berätta om era önskemål!

UmeEcoRide erbjuder hållbara upplevelser och smidiga leveranser med fokus på vårt gemensamma samhällsklimat.

Kontakt

kontakt@umeecoride.se

070-912 10 06

Följ oss gärna i sociala medier